Maandelijks archief: september 2020

SKB Activiteitencommissie update

Beste Kempoka,

We kunnen op social media zien dat de meesten van jullie de trainingen weer vol hebben opgepakt. Erg goed om te zien! Gezond blijven betekent fit blijven en doen wat je het leukst vindt is dan belangrijk.

Jullie hebben alweer een tijdje niks van ons gehoord. Maar het zijn ook lastige tijden om vooruit te plannen. De agenda voor seizoen ‘20/’21 stond klaar. Maar COVID-19 blijft voorlopig roet in het eten gooien

.

Er is gesproken met het bestuur van de SKB en we hebben besloten voorlopig alle bondstrainingen te schrappen.

We gaan richting januari kijken voor een centrale locatie (buiten de oranje zones) waar we grote groepen makkelijk kwijt kunnen en die voldoende geventileerd wordt. Tevens gaan we op zoek naar een goed registratiesysteem, zodat we weten wie er is.

Zo kunnen we bij eventuele besmetting, iedereen inlichten op een zo efficiënt mogelijke manier.

Zo willen we in 2021 toch weer proberen om de bondstrainingen opstarten.

Voorstellen voor locatie en registratiesysteem zijn welkom. Graag naar benoni0413@hotmail.com.

Dit betekent tevens dat de Best of the East 2021 niet doorgaat.

Het is te lastig om aan de Corona regels te voldoen.

Zelfs als alles meezit en we eind van het jaar weer vrij zouden zijn, zou het te kort dag zijn om alles nog te regelen.

We gaan natuurlijk kijken of we dan de Best of the West wel weer kunnen organiseren.

We hopen jullie zo even voldoende te hebben geïnformeerd en hopen iedereen toch weer snel te zien.

Vriendelijke groet,

Namens de AC van de SKB

Benoni Budding